top of page

Az egyesületről

Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai önszerveződő, érdekvédelmi és érdekképviseleti civil szervezet.

Ópusztaszeren alakult három évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy szoros együttműködést alakítson ki a magyarországi és a határon túli magyarlakta vidékek turisztikai szervezeteivel, szállásadóival, helyi termékek készítőivel – felkutassa és összefogja a Kárpát-medencei turisztikai kínálatot.

 

Jelenleg több mint húsz partnerünk van a Kárpát-medence területéről, akikkel szoros együttműködést folytatunk, köztük magánszemélyek, vállalkozók, vendégházak, élményparkok, nagyobb turisztikai desztinációk és egyéb szervezetek.

 

Továbbra is folyamatosan keressük azokat a lehetséges partnereket, akikkel jól megalapozott kapcsolat és együttműködés alakítható ki.

Az egyesület nemrégiben társtagja lett a Panoráma Világklubnak (http://www.vilagklub.hu/home?subSiteId=1).

 

A Panoráma Világklub kirándulásokat, közös programokat szervez és ajánl ki tagjainak. Ennek eredményeképpen most még szélesebb körben tudunk tevékenykedni és turisztikai ajánlatokat tenni, programokat szervezni. Célul tűztük ki, hogy a Kárpát-medencéből, a világ minden tájára elszármazott magyarok programszervezését segítsük egész évben (gyerekek táboroztatása, csomagajánlatok minden határmenti térségben, csillagtúrák, túraútvonalak szervezése, különböző célcsoportoknak programok kialakítása).

Az Egyesület további kiemelt céljai:

Szakmai információáramlás elősegítése a Kárpát-medence turizmusban érdekelt szereplői között.
A Magyar Kormánnyal történő szoros együttműködésben a Kárpát-medencei TDM és turizmus szervezetek létrehozásában és tevékenységeik fenntartható fejlesztésében való segítségnyújtás.
Az egyes országokban a nonprofit turisztikai szervezetek megismerése és a turisztikai desztináció menedzsment jó gyakorlatok megismertetése, valamint a TDM hálózat fejlesztésének elősegítése.
A Kárpát-medencére, mint turisztikai desztinációra vonatkozó turizmusfejlesztési stratégiai irányelvek meghatározása.
A Kárpát-medencei turisztikai termékek, szolgáltatások és befektetési lehetőségek rendszerbe gyűjtése, a megfelelő vonzerőleltárok elkészítése.
A Kárpát-medence, mint turisztikai desztináció piacra vitelének előkészítése.
Közös pályázati projektek kidolgozása az együttműködés céljainak megvalósításával összhangban.
A turizmushoz kapcsolódó KFI projektek, felmérések és tudományos, szakmai disszeminációs tevékenységek megvalósítása az együttműködésben részt vevő turizmushoz kapcsolódó tudásközpontokkal, turisztikai szakemberekkel közösen.
A Felek kiemelten fontosnak tartják és keresik az együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medencei, a közép-európai és más országok desztinációis és turisztikai szakmai szervezeteivel, partnereivel.
Az együttműködő felek keresik a közös érdekeken alapuló turisztikai együttműködés és partnerség lehetőségeit az állami, közigazgatási szervekkel, a kamarákkal és más szakmai szövetségekkel, szervezetekkel is.

 

Az Elnökség:

Elnök: Dankó Dénes

Alelnökök: Gergely Gábor, Pitó Enikő

Elnökségi tagok: Csizmár Sárika, Koza Róbert, Duka Gábor, Csibi József, Deli Zoltán, Hancsik József

Tiszteletbeli elnökségi tag: Víg Tamás

bottom of page